Địa Điểm

Bị nổi mề đay nên đi khám ở đâu?

“Thưa bác sĩ, tôi bị mề đay nên đi khám ở đâu để mau khỏi? Vì tôi bị nổi mề đay cũng hơn 2 tuần nay. Tôi cũng có đến bệnh viện gần nhà để...