Phát ban

Bị sốt phát ban mấy ngày thì khỏi?

Bạn: Trần Thị Thu Thảo hỏi: Chào bác sĩ, hiện tại em đang có một câu hỏi là bị sốt phát ban mấy ngày thì khỏi? Tình hình là cháu nhà em đã được gần 3 tuổi,...