Dị ứng thời tiết

Bệnh dị ứng thời tiết có nguy hiểm không?

Thắc mắc: Thưa bác sĩ, cháu muốn hỏi “bệnh dị ứng thời tiết có nguy hiểm không ạ”. Chuyện là như thế này, khoảng vài tuần trước mỗi khi thời tiết thay đổi thất thường (sáng...